Training Week 4: Google Forms (repetition)

eee

With Google Forms, you can

  • plan events;
  • make a survey or poll;
  • give students a quiz;
  • or collect other information in an easy way.

After you collect information you can analyze the data and export it as an Excel document.  This tool is both useful for teachers as well as staff members, even students.

Training Calendar

Google Forms alətindən aşağıdakı məqsədlərlə istifadə etmək olar.

  • Tədbirlərin planlaşdırılması;
  • Sorğu, səsvermə;
  • Əlaqə və digər məlumatlarının toplanması ;
  • Şagirdlər üçün elektron imtahanlar keçirilməsi.

Topladığınız məlumatları təhlil edə və Excel formatda çıxara bilərsiniz. Bu alət həm müəllim-şagird, həmçinin işçi heyəti üçün yararlıdır.

Təlimin cədvəli

Continue Reading

Azerbaijani Keyboard on iPadsWith Apple introducing iOS 8, it happened to be possible to add custom keyboards to your devices. Colourful and fast typing keyboards are great, but the best thing that this feature offers us is we finally will be able to write in Azerbaijani language on our iPads. There are a couple applications in the App Store already, i want to share free options here so anyone at home can install them and use.

AzKeyboard

AzKeyboard

by Amidos


This app is designed for both iPhone and iPad
free
AZ Keyboard with autocorrect

AZ Keyboard with autocorrect

by Samir Shagavatov


This app is designed for both iPhone and iPad
free
Continue Reading