Training Week 4: Google Forms (repetition)

eee

With Google Forms, you can

 • plan events;
 • make a survey or poll;
 • give students a quiz;
 • or collect other information in an easy way.

After you collect information you can analyze the data and export it as an Excel document.  This tool is both useful for teachers as well as staff members, even students.

Training Calendar

Google Forms alətindən aşağıdakı məqsədlərlə istifadə etmək olar.

 • Tədbirlərin planlaşdırılması;
 • Sorğu, səsvermə;
 • Əlaqə və digər məlumatlarının toplanması ;
 • Şagirdlər üçün elektron imtahanlar keçirilməsi.

Topladığınız məlumatları təhlil edə və Excel formatda çıxara bilərsiniz. Bu alət həm müəllim-şagird, həmçinin işçi heyəti üçün yararlıdır.

Təlimin cədvəli

Continue Reading

Training Week 3: Google Forms

eee

With Google Forms, you can

 • plan events;
 • make a survey or poll;
 • give students a quiz;
 • or collect other information in an easy way.

After you collect information you can analyze the data and export it as an Excel document.  This tool is both useful for teachers as well as staff members, even students.

Training Calendar

Google Forms alətindən aşağıdakı məqsədlərlə istifadə etmək olar.

 • Tədbirlərin planlaşdırılması;
 • Sorğu, səsvermə;
 • Əlaqə və digər məlumatlarının toplanması ;
 • Şagirdlər üçün elektron imtahanlar keçirilməsi.

Topladığınız məlumatları təhlil edə və Excel formatda çıxara bilərsiniz. Bu alət həm müəllim-şagird, həmçinin işçi heyəti üçün yararlıdır.

Təlimin cədvəli

Continue Reading

Training Week 2: Google Classroom

google-resources

Week 2 (Nov 14-18)

Creating Digital Classrooms with Google Classroom

Training goal and objectives Learning about easy-to-use Google Classroom in order to achieve time-saving, paperless, interactive student learning.
Learning methods and activities: Trainers, as well as teachers, will share best practices and try to achieve most efficient workflow by working on activities
What tools & resources we will cover? Google accounts and Google Classroom
Time Table
Detailed Agenda

Həftə 2 (Noyabr 14-18)

Google Classroom ilə rəqəmsal/dijital siniflərin yaradılması

Təlimin məqsəd və hədəfləri Google Classroom sayəsində vaxta qənaət, interaktiv və kağıssiz öyrənmə.
Metodologiya və aktivitələr: Təlimçilər, həmçinin müəllimlər ən səmərəli metodlardan istifadə edərək, tapşırıqları yerinə yetirəcəklər.
Hansı resurslardan və alətlərdən istifadə ediləcək? Məktəbin Google hesabı və Google Classroom
Təlimin cədvəli
Təlimin gündəliyi
Continue Reading

Training Week 1: Digital Classrooms with Google Classroom

Week 1 (Nov 7-11)

Creating Digital Classrooms with Google Classroom

Training goal and objectives Learning about easy-to-use Google Classroom in order to achieve time-saving, paperless, interactive student learning.
Learning methods and activities: Trainers, as well as teachers, will share best practices and try to achieve most efficient workflow by working on activities
What tools & resources we will cover? Google accounts and Google Classroom
Time Table
Detailed Agenda

Həftə 1 (Noyabr 7-11)

Google Classroom ilə rəqəmsal/dijital siniflərin yaradılması

Təlimin məqsəd və hədəfləri Google Classroom sayəsində vaxta qənaət, interaktiv və kağıssiz öyrənmə.
Metodologiya və aktivitələr: Təlimçilər, həmçinin müəllimlər ən səmərəli metodlardan istifadə edərək, tapşırıqları yerinə yetirəcəklər.
Hansı resurslardan və alətlərdən istifadə ediləcək? Məktəbin Google hesabı və Google Classroom
Təlimin cədvəli
Təlimin gündəliyi
Continue Reading

Mac OS X Training Videos

It is a great pleasure to work with people who know their job and who know how to help. Ann gave an idea to record training videos for whole staff so they can watch it anytime they want. Beside giving the idea, right after she started recording Mac OS X training videos with Billy using the software called Screenflow which Billy purchased. The topics were selected from 45 key points which were discussed earlier, and can be beneficial for staff in their everyday duty.

Said dubbed the videos into Azerbaijani language and all video were uploaded to youtube.

We received lots of good feedback and will continue the idea later.

We would like to share the training videos here also.

English version

[youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoyihjsBkpGD-DI59YPIycUq0SboTzvR]

Azerbaijani version

[youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLJoyihjsBkpGfkR8RWgyHufcvV9-nFElZ]
Continue Reading