Training Week 3: Google Forms

eee

With Google Forms, you can

  • plan events;
  • make a survey or poll;
  • give students a quiz;
  • or collect other information in an easy way.

After you collect information you can analyze the data and export it as an Excel document.  This tool is both useful for teachers as well as staff members, even students.

Training Calendar

Google Forms alətindən aşağıdakı məqsədlərlə istifadə etmək olar.

  • Tədbirlərin planlaşdırılması;
  • Sorğu, səsvermə;
  • Əlaqə və digər məlumatlarının toplanması ;
  • Şagirdlər üçün elektron imtahanlar keçirilməsi.

Topladığınız məlumatları təhlil edə və Excel formatda çıxara bilərsiniz. Bu alət həm müəllim-şagird, həmçinin işçi heyəti üçün yararlıdır.

Təlimin cədvəli

You may also like

Leave a Reply