Training Week 1: Digital Classrooms with Google Classroom

Week 1 (Nov 7-11)

Creating Digital Classrooms with Google Classroom

Training goal and objectives Learning about easy-to-use Google Classroom in order to achieve time-saving, paperless, interactive student learning.
Learning methods and activities: Trainers, as well as teachers, will share best practices and try to achieve most efficient workflow by working on activities
What tools & resources we will cover? Google accounts and Google Classroom
Time Table
Detailed Agenda

Həftə 1 (Noyabr 7-11)

Google Classroom ilə rəqəmsal/dijital siniflərin yaradılması

Təlimin məqsəd və hədəfləri Google Classroom sayəsində vaxta qənaət, interaktiv və kağıssiz öyrənmə.
Metodologiya və aktivitələr: Təlimçilər, həmçinin müəllimlər ən səmərəli metodlardan istifadə edərək, tapşırıqları yerinə yetirəcəklər.
Hansı resurslardan və alətlərdən istifadə ediləcək? Məktəbin Google hesabı və Google Classroom
Təlimin cədvəli
Təlimin gündəliyi

You may also like

Leave a Reply